Een paard als coach... Hoe werkt dat?

Dieren inzetten om mensen te helpen bij het beantwoorden van coachingsvragen is enorm in opkomst. Honden, dolfijnen en zelfs koeien dragen op hun manier een steentje bij.

Ik werk met Roisin en Ginny, twee geweldige, lieve en sociale pony's.

Paarden hebben door hun unieke karaktereigenschappen, energie en edele uitstraling een buitengewoon effect op ons, een magische aantrekkingskracht, die nauwelijks te verklaren is. We zijn ons bewust van hun kracht, trouw en verbondenheid. Het feit dat een paard in een kudde leeft en daar een eigen rol in vervult spreekt tot onze verbeelding. Wij kunnen van het gedrag, de rol die een paard speelt, als mens veel leren.

Het paard als spiegel

Een paard is een prooidier, dat wil zeggen dat hij altijd alert is op zijn omgeving en bij gevaar met zijn kudde zal vluchten in plaats van vechten. Het is dus van het grootste belang dat de kudde gezond is, in balans en in harmonie samenleeft. Daarom reageert een paard direct op (soms verborgen) spanningen, emoties en energie van andere kuddeleden.

Wanneer een coachee tijdens een sessie contact legt met het paard, zal deze ervan uitgaan dat dit tweebenige wezen mogelijk een nieuw lid van de kudde wordt. Het paard zal daarom onmiddellijk beginnen met scannen en op zoek gaan naar, al dan niet verborgen, spanningen en blokkades. Het paard zal met zijn lichaamstaal laten zien waar iets mag worden losgelaten of waar energietekort is en vervolgens zijn aandacht en steun richten op het heel en gezond maken van het nieuwe kuddelid. Een gezonde kudde is immers een veilige kudde! 

Wat het paard vervolgens op basis van zijn scan “spiegelt”, kan de coachee van nieuwe inzichten voorzien, of zal er toe bijdragen dat spanning, verdriet en pijn vrijkomen en worden verwerkt.

Samen met een paard in de bak aan de slag gaan kan een geweldige uitdaging zijn. Paarden reageren zoals gezegd op je ademhaling, energie, lichaamshouding en innerlijke overtuiging en niet op je gedachten en ideeën. Je zult dus de juiste signalen moeten afgeven zodat het paard begrijpt, verstaat, wat je van hem wilt. Je zult eenduidig moeten zijn in het aangeven van je wensen en grenzen. Je handelingen zullen in overeenstemming moeten zijn met jouw “wil”.

Je kunt jezelf namelijk wel voorhouden dat je blaakt van het zelfvertrouwen, maar als je je diep van binnen eigenlijk onzeker voelt, zal het paard op die energie reageren en je uitdagen keuzes te maken. Onduidelijkheid en twijfel in de kudde betekent onveiligheid, wat voor hem reden is om actie te ondernemen. Een paard kun je niet voor de gek houden, wat best confronterend kan zijn!

Uitgangspunt is altijd de zoektocht naar harmonie en balans en de kudde zal er alles aan doen om je te helpen en te begrijpen. Samen de juiste taal leren spreken is een onvergetelijke ervaring.

 

 

De Horse boy Methode: beleven, leren, communiceren

Kinderen met ASS (autisme spectrum stoornis), stress, hooggevoeligheid en/of ADHD blijken uitzonderlijk goed op dieren te reageren. Er bestaan boeken en films over kinderen die dankzij het fysieke contact met dieren tot spraak kwamen, sociale en motorische vaardigheden gingen leren die men aanvankelijk voor onmogelijk had gehouden.

Rupert Isaacson is de grondlegger van de Horse boy methode. Hij ontdekte dat zijn autistische zoon Rowan uitzonderlijk goed reageerde op paarden. Mede dankzij zijn diepgaande betrokkenheid beschikken we inmiddels over wetenschappelijk bewijs dat die persoonlijke, sociale en communicatieve groei bij kinderen met een dergelijke "beperking" verklaart: Door het aanraken, vasthouden, zitten of liggen op het paard komt een hormoon (oxytocine) vrij dat stressverlagend werkt, omdat het direct de aanmaak van het stresshormoon (cortisol) tegengaat. Dit fysieke contact geeft dus om te beginnen een warm en ontspannen gevoel.

Ieder mens is beter in staat te groeien en te leren wanneer hij zich prettig, veilig en vertrouwd voelt. Wanneer we op het paard zitten of liggen gebeurt er nog wat anders: wij nemen de lichaamstemperatuur en hartslag van het paard over wat nog meer ontspanning geeft.

Volgens de Horse boy methode brengt het bewegen op het paard tijdens het rijden (ook stapvoets!) bepaalde processen in onze hersenen op gang waardoor onze communicatie centra worden geactiveerd/ gestimuleerd. Onze hersenen gaan “openstaan” voor nieuwe informatie en we kunnen deze informatie beter verwerken en onthouden. Daarnaast worden onze beide hersenhelften door de combinatie van oxytocine, beweging en ontspanning beter in balans gebracht. Schommelen en springen op een trampoline kan hetzelfde effect teweegbrengen.

Meer informatie over de Horse boy methode is te vinden op de site van Carola Beekman, de Nederlandse "ambassadeur": www.carolabeekman.nl

Het paard als maatje

Kinderen zullen talloze leermomenten meemaken, terwijl zij het idee hebben dat ze vooral samen met het paard spelen of oefenen. Samen met het paard werken aan eigenheid, geduld en zelfvertrouwen, buiten en volop in beweging… zonder dat je het gevoel hebt dat je iets “moet”, wie wil dat nou niet?

"Wanneer een paard je vriend wordt, heb je een vriend voor het leven!"


© 2024 StapsgeWIJS