Individuele begeleiding 

Uw kind heeft moeite met het verwerken van de leerstof op school.

Uw kind voelt zich vaak onzeker, heeft wellicht spanning of faalangst.

Uw kind vindt het moeilijk voor zichzelf op te komen en/of grenzen aan te geven.

Uw kind zou wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het aangaan en/of onderhouden van sociale contacten.

Uw kind heeft moeite met het uiten of beheersen van emoties.

Uw kind heeft een spraak-taal achterstand (bijvoorbeeld als gevolg van TOS, dyslexie of downsyndroom).

Wanneer u samen met uw kind hebt gekozen voor coaching bij StapsgeWIJS en nadat we de hulpvraag in kaart hebben gebracht, gaan we spelenderwijs aan het werk, samen met Roisin en/of Ginny. Tijdens de sessie komen vanzelf de doelen aan bod, omdat de paarden onmiddellijk laten zien waar de "knelpunten" zitten en wat leidt tot een succeservaring.

Een sessie duurt een uur tot anderhalf uur en kent de volgende elementen:

  • introductie van de sessie: wat gaan we doen? Waar gaan we aan werken?
  • borstelen en poetsen van het paard
  • sensorisch werken/werken naast het paard/spiegelen (vaak een combinatie)
  • eventueel een oefening op het paard
  • paard bedanken, verzorgen, opruimen
  • nabespreken en eventueel huiswerk meegeven.

Groepstraject: Pony power voor Kids

Dit is een praktische cursus voor groepjes van 4 tot 6 kinderen, waarbij in vijf lessen (en een terugkomdag) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, het omgaan met emoties, het aangeven van grenzen, samenwerken en het verkrijgen van meer zelfvertrouwen.

De bijeenkomsten vinden 1x per veertien dagen plaats, de kinderen krijgen een uniek werkboek mee en aan het eind vindt een officiele afronding plaats inclusief diploma uitreiking.

Tijdens de lessen wordt het paard ingezet als mede coach.

Mindset voor kinderen

Een mindset verwijst naar de overtuiging die mensen (ook op jonge leeftijd) hebben over hun kwaliteiten, intelligentie en talenten.

Een vaste mindset belemmert ontwikkeling, terwijl een groeimindset zorgt voor motivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.

Tijdens de coachingsessies werken we aan het ontwikkelen van een groeimindset, waardoor het kind positief leert denken over zichzelf en op ontdekkingstocht gaat naar oplossingen en kansen. Een groeimindset stelt een kind in staat het maken van fouten te ervaren als onderdeel van het leerproces.

Oefeningen met paarden (die nooit een oordeel hebben en zeer vergevingsgezind zijn) vormen een perfect onderdeel van de coaching om een positieve mindset te ontwikkelen.

  

  

Lezen met de Letterdief.

Gebaseerd op het boek Alfabet van Charlotte Dematons, ontwikkelde de kleuteruniversiteit een inspirerend en uitdagend taalprogramma voor kleuters en kinderen uit groep 3.

Voor kinderen die moeite hebben met het aanvankelijk lezen, met het bekende “hakken en plakken”, of die een beperkte woordenschat hebben (denk aan TOS), heb ik het lesprogramma zo aangepast dat kinderen spelenderwijs kunnen werken aan deze vaardigheden terwijl ze op het paard zitten of ernaast lopen.

Op deze manier worden onze hersenen gestimuleerd nieuwe (vooral talige) informatie op te nemen en te verwerken. Bovendien worden beide hersenhelften in balans gebracht waardoor opgedane kennis beter blijft hangen.

Ook tijdens deze sessies beginnen we met een korte introductie gevolgd door het poetsen en verzorgen. Het in contact zijn met ons paard zorgt immers al voor de aanmaak van het gelukshormoon Oxytocine, wat aanwezige stress vermindert.

Daarna gaan we samen met de Letterdief op zoek naar letters om daar nieuwe woorden van te kunnen maken.

In de toekomst zal dit programma gekoppeld worden aan de methode "Anders leren met Paarden".


Kijk op: www.anderslerenmetpaarden.nl

 

 

 


© 2024 StapsgeWIJS