BELEVEN, LEREN, COMMUNICEREN

met de inzet van paarden

 

Coachen houdt in dat je een ander helpt leren, niet door te onderwijzen, maar door te inspireren, te stimuleren en te ondersteunen. Hierdoor kan de coachee persoonlijke doelen bereiken op het gebied van kennis, vaardigheden en talenten.

Bij StapsgeWIJS vindt de coaching buiten plaats, volop in de frisse lucht, samen met paarden en fysiek in beweging.

StapsgeWIJS richt zich hoofdzakelijk op kinderen die een hulpvraag hebben op het gebied van:

 

  • schoolse vaardigheden
  • sociaal- emotionele ontwikkeling
  • communicatieve vaardigheden

 

Via het menu kunt u alle relevante informatie vinden over de waardevolle en inspirerende hulp van paarden om stapsgeWIJS te kunnen beleven, leren en communiceren.

Veel plezier!

Monique Nijdam-van Goozen


© 2024 StapsgeWIJS